Własności prętów kompozytowych

Własności prętów kompozytowych

Pręty kompozytowe charakteryzują się 2,5-krotnie wyższą wytrzymałością na rozciąganie od stali w typowym gatunku AIIIN.

Pręty te produkuje się metodą pultruzji z włókien szklanych o średnicy 5-12 mikronów, związanych ze sobą polimerem na bazie żywicy epoksydowej. Każdy mm2 zawiera kilka tysięcy włókien zatopionych w spoiwie, co powoduje tak dużą wytrzymałość mechaniczną.

wytrzymałe na rozciąganie

pręty kompozytowe ComRebars charakteryzują siię 2,5 krotnie wyższą wytrzymałością od staliw typowym gatunku AIIN

odporne na korozję

są materiałem trwałym, długowiecznym, odpornym na działanie wody, również słonej i innych środowisk agresywnych

lekkie

dziewięciokrotnie lżejsze od stali, są materiałem łatwym w logistyce, układaniu i obróbce

odporne chemicznie

pręty kompozytowe są odporne na chlorki, kwasy i chemikalia, mogą być stosowane w środowiskach kwaśnych i alkaicznych

antymagnetyczne

nie stwarzają przeszkody dla przenikania fal elektromagnetycznych

dielektryczne

są izolatorem elektrycznym i nie przewodzą prądu

niski współczynnik przewodności cieplnej λ

nie przewodzą ciepła - są izolatorem cieplnym. Pręty kompozytowe posiadają ponad stukrotnie niższą przewodność cieplną w stosunku do prętów stalowych.