Obiekty i infrastruktura mająca kontakt z wodą

Budownictwo rolnicze: obory, chlewnie, silosy.

Zbiorniki do przechowywania wszelkich odpadów chemicznych i ścieków np. oczyszczalnie ścieków.

Kanalizacja, melioryzacja, wzmacnianie linii brzegowej.

Infrastruktura morska i portowa.

Zalecenia zawarte w normie żelbetowej EC2 odnośnie ochrony trwałości betonu w środowiskach agresywnych wymuszają konieczność stosowania kosztownej ochrony powierzchniowej betonu. Polega to często na kosztownej impregnacji lub nakładaniu powłok zabezpieczających beton.

Im większe zagrożenie korozyjne, tym mniejsza musi być porowatość betonu a wyższa klasa betonu. Przy projektowaniu konstrukcji betonowych oprócz obciążeń mechanicznych należy uwzględnić przyszły wpływ otoczenia.

Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez wilgoć, mróz, CO2, sól oraz inne agresywne i zapewnić projektowany czas użytkowania konstrukcji często zachodzi konieczność zwiększenia grubości otuliny.

Zastosowanie prętów kompozytowych , jako odpornego na korozję i znacznie trwalszego (w porównaniu do stali) materiału budowlanego, niweluje większość z powyższych problemów.

Pręty kompozytowe pozwalają na uzyskanie korzyści przekładających się na konkretne oszczędności wynikające z:

  1. Wydłużenia okresu użytkowania budowli bez konieczności stosowania dodatkowej ochrony powierzchniowej betonu.
  2. Zmniejszenia grubości betonu (redukcja grubości otuliny)
  3.  Brakiem konieczności wykonywania prac konserwujących, remontowych i naprawczych w okresie użytkowania budowli.