Prefabrykowane elementy żelbetowe

Zgodnie z normami dotyczącymi projektowania konstrukcji budowlanych „trwała konstrukcja powinna spełniać projektowane wymagania przez zamierzony okres użytkowania bez konieczności nadmiernych zabiegów konserwacyjnych”.

W tym celu otulina (odległość zewnętrznej powierzchni zbrojenia do najbliższej powierzchni betonu) powinna zapewnić przede wszystkim bezpieczne przeniesienie sił przyczepności oraz zabezpieczenie prętów przed korozją. Przyjmuje się, że min. otulina nie powinna być mniejsza niż 10mm. Pręty kompozytowe charakteryzują się 2,5 krotnie wyższą wytrzymałością w środowisku do stali. W warunkach braku zagrożenia korozją (klasa ekspozycji X0 – według EC2), gdzie głównym zadaniem otuliny jest przenoszenie sił przyczepności, zastosowanie prętów o mniejszej średnicy pozwoli na zredukowanie grubości warstwy otuliny. W środowiskach zagrożenia i wysokiego zagrożenia korozją (XC, XD, XS, XF, XA według EC2) grubość otuliny jest dodatkowo powiększona. Stosując pręty kompozytowe również tę grubość można zredukować, gdyż pręty kompozytowe są odporne na działanie korozji. Szkodliwe działanie środowiska na beton zbrojony prętami kompozytowymi nie spowoduje więc korozji prętów, a tym samym nie doprowadzi do jego zniszczenia.