+48 32 223 44 00

Prefabrikované železobetónové prvky

Kompozitné výrobky ComRebars sa používajú pri výstavbe diaľnic, mostov, cestnej a železničnej infraštruktúry, vo všeobecnej, vodnej a priemyselnej výstavbe v Poľsku a v zahraničí.

S veľkým úspechom spolupracujeme aj s výrobcami prefabrikátov. Vďaka tomu dokážeme znížiť technické výrobné náklady našich zákazníkov. Dosahujeme to predovšetkým prostredníctvom:

 • Cenovej výhody kompozitných materiálov oproti oceli
 • Možnosť prepracovať konštrukciu prefabrikovaného prvku a znížiť množstvo použitého betónu, t. j. „zoštíhliť“ prvky
 • Intuitívnosť riešenia (zbrojovky zákazníka môžu používať rovnaké postupy ako pri oceli)
 • Výrazne nižšie náklady na dopravu (kompozitné tyče sú 9x ľahšie ako oceľ)
 • Vysoká odolnosť voči vode a agresívnemu prostrediu, vďaka čomu je vhodný na použitie v prefabrikovaných poľnohospodárskych prvkoch
 
 

Prefabrikované prvky, v ktorých možno použiť technológiu ComRebars, sú:

 • Cestné dosky
 • Odvodňovacie kanály a žľaby (odolnosť voči agresívnemu a vodnému prostrediu)
 • Nakladacie rampy
 • Betónové nádrže
 • Železobetónové priepusty
 • Železobetónové kabíny/nakladacie stanice (bez bludných prúdov)
 • Prvky terénnych úprav
 • Betónové ploty
 • Architektonický betón
 • Prvky záhradnej architektúry: kvetináče, schody, stĺpiky
 • Prefabrikované poľnohospodárske prvky
 • Rošty pre ošípané, dobytok a produkciu húb
 • Biofiltre a kompostéry
 • Silážne silá
 • Haly pre dobytok
 

Tu nájdete vybrané príklady položiek, ktoré sme pomohli vytvoriť.

prefabryk2
428129773_768026038724042_1047168858342476429_n