+48 32 223 44 00

Kompozitné tyče

Kompozitné tyče - výhody a použitie

Kompozitné tyče z GFRP sú odpoveďou na potrebu stavebného sektora nahradiť výstužnú oceľ. Sú ako oceľ, len lepšie. Sú ľahšie, mnohonásobne pevnejšie a lacnejšie. Okrem priamej cenovej výhody sa odhaduje, že znižujú náklady na služby až o tretinu. Sú tiež výrazne ekologickejšie ako oceľ, produkujú 10-krát menej oxidu uhličitého a nie sú toxické, čo z nich robí úspešnú voľbu pre ekologické stavby.

Prečo si vybrať kompozit namiesto ocele?

1.      Finančné benefity

 • Lacnejšie: ComRebars sú nielen lacnejšie na meter až o 25 % (v porovnaní s uhlíkovou oceľou a až o 50-60 % v porovnaní s pozinkovanou a nehrdzavejúcou oceľou), ale aj výrazne znižujú potrebnú hrúbku betónu.       
 • Hospodárnejšie: v porovnaní s oceľou znižujú straty pri rezaní až o 90 %.
 • Nižšie úžitkové náklady: nákladovo efektívnejšia doprava, logistika, personál, rýchlosť a jednoduchosť inštalácie nevyžadujúca toľko ťažkých zariadení a manipulácie.
 • Bezopravné: vďaka svojej trvanlivosti a nereaktivite nevyžadujú opravy, výmeny a rekonštrukcie v betóne.

 

2.      Sila a odolnosť

 •         Pevnosť v ťahu: Kompozitné tyče ComRebars majú 2,5-krát vyššiu pevnosť ako oceľ AIIN.
 •       100 % odolné voči korózii: Sú odolným materiálom s dlhou životnosťou, odolným voči vode vrátane slanej vody a iným agresívnym prostrediam, vďaka čomu sa používajú v prístavoch a vodnej infraštruktúre, kde ľahko nahradia niekoľkokrát drahšiu nehrdzavejúcu oceľ.
 •        Ľahké: Deväťkrát ľahšie ako oceľ, čím sa mnohonásobne zvyšuje prepravná kapacita.

 

3.      Všestrannosť

 •        Odolné voči chemikáliám: Kompozitné tyče sú odolné voči chloridom, kyselinám a chemikáliám a môžu sa používať v kyslom a zásaditom prostredí. Z tohto dôvodu sú ideálne na výstavbu odpadových vôd a do vodného prostredia.
 •        Antimagnetické: Nebránia prechodu elektromagnetických vĺn.
 •        Dielektrikum: Sú elektrickým izolantom a nevedú elektrický prúd – môžu sa používať v jednotkách magnetickej rezonancie v zdravotníckych centrách.
 •        Nízka tepelná vodivosť λ: Nevedú teplo – sú tepelným izolantom. Kompozitné tyče majú viac ako 100-krát nižšiu tepelnú vodivosť ako oceľové tyče.
 
 

4.      Podpora v projektoch

 •         Konverzia návrhu: naša konštrukčná kancelária konvertuje návrhy z ocele na kompozitné materiály, čím uľahčuje prácu projektantom klienta a poskytuje hotové, nákladovo optimalizované riešenie.
 •         Súbor certifikátov: Máme kompletný súbor osvedčení pre poľský a slovenský stavebný trh a vybrané zahraničné trhy, takže kompozitné tyče ComRebars možno použiť na akejkoľvek stavbe, v súkromných, verejných a verejných súťažiach.
 •         Ekologické: Výrazne nižšia tvorba oxidu uhličitého a netoxickosť, ako aj ekologická neutralita robia náš výrobok vhodným na použitie v ekologických stavbách.
 

Používanie

Kompozitné tyče ComRebars sa používajú vo všetkých kľúčových odvetviach stavebníctva, a to:

Sektor mostov a ciest

 • Diaľnice a cesty
 • Ochranné cestné zábrany
 • Parkoviská a manévrovacie plochy
 • Mosty
 • Mostné dosky
 

Prefabrikované železobetónové prvky

 • Cestné dosky
 • Železničné podvaly
 • Prvky kanalizačnej siete
 • Ploty
 

Rodinné a priemyselné stavby

 • Podlahové a základové dosky
 • Vystužené základy priemyselných hál
 • Parkovacie plochy a manévrovacie plochy
 

Námorná a prístavná infraštruktúra

 • Budovy v kontakte s morskou vodou alebo ovplyvnené morskou vodou
 • Výstuž prístavísk a hmoždinky
 • Prístavné budovy
 • Prístavné móla
 

Poľnohospodárstvo a záhradníctvo

 • Poľnohospodárske budovy: stajne, chlievy, nádrže na skladovanie všetkých druhov odpadov a odpadových vôd, kanalizácia a odvodnenie atď.
 • Skleníky a ovocné sady: oporné rebrá skleníkov, ekologicky neutrálne oporné stĺpiky pre popínavé rastliny.
 

Energetické zariadenia

 • Všetky konštrukcie, ktoré využívajú absenciu bludných prúdov
 • Transformovne vo veľkých podnikoch
 • Elektrické rozvádzače
 

Letiská

 • Stavby súvisiace s dopravou
 • Radarové stanice
 • Riadiace veže
 

Vojenské zariadenia

 • Opevnenia
 • Radarom nedetekovateľné prvky
 • Zariadenia na špeciálne účely
 

Chcete vedieť viac? Kliknite sem!