+48 32 223 44 00
[aioseo_breadcrumbs]

Infrastruktura drogowa i kolejowa

Obiekty infrastruktury wymagają częstych prac konserwacyjnych i naprawczych a czasem zachodzi konieczność ich wymiany. Dzieje się tak głównie w wyniku szkodliwego działania korozji stali użytej do zbrojenia. Obiekty te w wyniku korozji tracą swoje pierwotne właściwości konstrukcyjne.

W wyniku stosowania chemicznych środków do odladzania powierzchni obiektami szczególnie narażonymi na korozję są mosty, place manewrowe i parkingi wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.

Stosując pręty kompozytowe można zniwelować działanie skutków korozji, osiągając przy tym dodatkowe korzyści ekonomiczne wynikające z:

zastosowania mniejszej grubości warstwy betonu. Projektowaną trwałość obiektów konstrukcji inżynierskich przyjmuje się na wydłużony okres. Grubość otuliny w celu zabezpieczenia przed korozją dla tego typu obiektów jest znacznie powiększana. Przykładowo według Podejścia „unikanie zagrożenia” rozdział 4 Zasady projektowania (MC2010 fib) zaleca się zwiększenie grubości otuliny przy obiektach o wydłużonym okresie użytkowania o 30%. brakiem kosztów konserwacji, napraw i remontów w okresie użytkowania. Obiekty infrastruktury wymagają częstych prac konserwacyjnych i naprawczych a czasem zachodzi konieczność ich wymiany. Dzieje się tak głównie w wyniku szkodliwego działania korozji stali użytej do zbrojenia. Obiekty te w wyniku korozji tracą swoje pierwotne właściwości konstrukcyjne.