+48 32 223 44 00
[aioseo_breadcrumbs]

Obiekty i infrastruktura mająca kontakt z wodą

Budownictwo rolnicze: obory, chlewnie, silosy

Zbiorniki do przechowywania wszelki odpadów chemicznych i ścieków, no. oczyszczalnie ścieków

Kanalizacja, melioryzacja, wzmacnianie linii brzegowej

Infrastruktura morska i portowa

Zalecenia zawarte w normie żelbetowej EC2 odnośnie ochrony trwałości betonu w środowiskach agresywnych wymuszają konieczność stosowania kosztownej ochrony powierzchniowej betonu. Polega to często na kosztownej impregnacji lub nakładaniu powłok zabezpieczających beton.

Im większe zagrożenie korozyjne, tym mniejsza musi być porowatość betonu a wyższa klasa betonu. Przy projektowaniu konstrukcji betonowych oprócz obciążeń mechanicznych należy uwzględnić przyszły wpływ otoczenia.

Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez wilgoć, mróz, CO2, sól oraz inne agresywne i zapewnić projektowany czas użytkowania konstrukcji często zachodzi konieczność zwiększenia grubości otuliny.

Zastosowanie prętów kompozytowych , jako odpornego na korozję i znacznie trwalszego (w porównaniu do stali) materiału budowlanego, niweluje większość z powyższych problemów.