+48 32 223 44 00

Prefabrykowane elementy żelbetowe

Produkty kompozytowe ComRebars wykorzystuje się w budowie autostrad, mostów, infrastruktury drogowej i szynowej, w budownictwie ogólnym, wodnym i przemysłowym w Polsce i za granicą.

Z dużym powodzeniem współpracujemy również z producentami prefabrykatów. Dzięki temu, jesteśmy w stanie obniżyć Techniczny Koszt Wytworzenia u naszych klientów. Uzyskujemy to przede wszystkim dzięki:

 • Przewadze cenowej kompozytu nad stalą
 • Możliwości przeprojektowania elementu prefabrykowanego i ograniczenia ilości wykorzystywanego betonu, tj. „odchudzenia” elementów
 • Intuicyjności rozwiązania (zbrojarnie klienta mogą używać tych samych procedur jak przy stali)
 • Znacznie niższych kosztów transportu (pręty kompozytowe są 9x lżejsze od stali)
 • Duża odporność na środowiska wodne i agresywne, dzięki czemu wskazane jest zastosowanie w prefabrykatach rolniczych
 

Elementy prefabrykowane, w których można wykorzystać technologię ComRebars, to:

 • Płyty drogowe
 • Kanały odwodnieniowe i koryta ściekowe (odporność na środowiska agresywne i wodne)
 • Doki załadunkowe
 • Zbiorniki betonowe
 • Przepusty żelbetowe
 • Kabiny żelbetowe/stacje trafo (brak prądów błądzących)
 • Elementy małej architektury
 • Ogrodzenia betonowe i betony architektoniczne
 • Elementy architektury ogrodowej: donice, stopnie, słupki
 
Ze względu na dużą odporność na środowisko agresywne, technologię kompozytową wykorzystuje się także w infrastrukturze rolniczej. Przykłady to:
 • Prefabrykaty rolnicze
 • Ruszty i belki podrusztowe dla trzody chlewnej, bydła oraz uprawy pieczarek
 • Biofiltry i kompostowniki
 • Silosy na kiszonkę
 • Legowiska dla bydła
 

Zobacz tutaj wybrane przykłady elementów prefabrykowanych, które pomogliśmy zbroić.

 

prefabryk2
428129773_768026038724042_1047168858342476429_n